VĂN HÓA - THỂ THAO

Hà Nội - Điểm đến thành phố hàng đầu Thế giới 2018
Ngày đăng 07/09/2018 | 23:21  | View count: 144

Trong tổng số 200 hạng mục bình chọn, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã đề cử thành phố Hà Nội là 01/17 ứng cử viên của hạng mục "Điểm đến thành phố hàng đầu Thế giới 2018" (World's Leading City Destination) vào hạng mục bình chọn của giải thưởng World Travel Awards.

Đây chính là cơ hội để Thủ đô Hà Nội quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội - Việt Nam, tạo thêm lợi thế trong việc thu hút khách du lịch quốc tế đến với Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

Vì tình yêu Hà Nội - Hà Nội trái tim Việt Nam - Hãy bình chọn!

- Link hướng dẫn: https://sodulich.hanoi.gov.vn/binh-chon-awards

- Thời gian bình chọn: Từ ngày 10/9/2018 đến 24/10/2018

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN