VĂN HÓA - THỂ THAO

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018
Ngày đăng 09/11/2018 | 18:36  | View count: 193

Từ ngày 06/11 đến 09/11/2018, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Cầu Giấy đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại UBND 8 phường.

Dự buổi kiểm tra có đồng chí Lương Mậu Hùng – Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận; đồng chí Phạm Thị Lâm Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận; đại diện Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo các phường.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động lớn mang tính toàn dân, toàn diện, với mục đích nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong quan hệ với gia đình và cộng đồng, môi trường tự nhiên và xã hôi, theo những tiêu chí hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Nội dung của phong trào được thể hiện ở các hoạt động chủ yếu: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa sạch – đẹp – an toàn; Xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – thể thao ở cơ sở.

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Cầu Giấy đã thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội, thu hút được sự quan tâm của các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến phường, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, phong trào tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhiều nội dung của phong trào được triển khai sâu rộng, được các cấp, các ngành vận dụng sáng tạo. Ban Chỉ đạo phong trào các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tới các hộ gia đình về các nội dung của phong trào, trong đó tập trung vào các tiêu chí đánh giá, quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa, tổ chức việc bình xét công khai, dân chủ tại các tổ dân phố; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của phong trào được Ban Chỉ đạo phong trào các phường thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh. Công tác quản lý tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, các lễ hội trên địa bàn diễn ra trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình có sự tiến bộ về nhận thức, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Thông qua các nội dung hoạt động của phong trào, người dân và các tổ chức trên địa bàn quận đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng đô thị văn minh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở…

Điểm nổi bật trong triển khai thực hiện phong trào năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Trong thời gian qua, UBND quận và các phường đã triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử một cách đồng bộ và hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực như: Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện bộ Quy tắc ứng xử tới các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở (100% cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan từ quận tới phường ký cam kết thực hiện); Chỉ đạo 100% các tổ dân phố tổ chức Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Thực hiện niêm yết quy tắc ứng xử nơi công cộng tại 100% di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, 09 nhà văn hóa, 139 nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, 158 nhà chung cư cao tầng và 57 vườn hoa, sân chơi. Niêm yết 126 bảng Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại phòng làm việc; In trên 52.700 bản Quy tắc ứng xử nơi công cộng gửi đến các hộ gia đình trên địa bàn; Tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng… qua đó đã góp phần đưa bộ Quy tắc ứng xử dần đi vào thực tiễn của cuộc sống, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Cùng với sự cố gắng, nỗ lực và chủ động trong thực hiện phong trào, năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn các phường đã đạt nhiều kết quả: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó có một số chỉ tiêu đạt mức cao: Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt trên 90%, tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa đạt trên 77% (vượt chỉ tiêu kế hoạch), nhiều phường đạt cao như: Trung Hòa, Yên Hòa, Mai Dịch, Nghĩa Tân.

Phát biểu kết luận các buổi kiểm tra, đồng chí Lương Mậu Hùng – Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận đánh giá cao những kết quả của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 8 phường đã đạt được trong triển khai thực hiện phong trào trong năm qua, đồng thời đề nghị UBND các phường tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và nâng cao hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào; làm tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục gắn phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố và Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Quyết định số 22 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN