VĂN HÓA - THỂ THAO

Nghệ nhân Đặng Ngọc Anh, phường Mai Dịch được phong tặng “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể
Ngày đăng 29/03/2019 | 11:47  | View count: 310

Ngày 08/3/2019, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 356/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” và Quyết định số 355/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Theo đó, có 62 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 561 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, trong đó, thành phố Hà Nội có 7 “Nghệ nhân nhân dân” và 36 “Nghệ nhân ưu tú”, dẫn đầu cả nước về số “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”. Quận Cầu Giấy vinh dự có 01 “Nghệ nhân ưu tú” được phong tặng là nghệ nhân Đặng Ngọc Anh, với loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là: Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ Mẫu.

Nghệ nhân Đặng Ngọc Anh, sinh năm 1972, hiện đang sinh sống tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nghệ nhân tham gia thực hành tín ngường thờ Mẫu từ khi mới 12 tuổi. Trong suốt hơn 30 năm tham gia thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, nghệ nhân Đặng Ngọc Anh đã tiếp thu những giá trị truyền thống của nghi lễ thờ Mẫu, bảo tồn những giá trị của Đạo Mẫu, thực hành thuần thục với trình độ nghệ thuật cao 36 giá đồng, thể hiện 50 - 60 vị thánh với phong cách đặc thù riêng, đổi diện qua từng nhân vật. Bên cạnh đó, nghệ nhân còn tham gia tích cực, có trách nhiệm với cộng động, tích cực tham gia nhiều công tác từ thiện, công tác tu bổ, tôn tạo các đền, phủ ở địa phương và các tỉnh trên cả nước.

Nghệ nhân Đặng Ngọc Anh đang thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Với tư cách thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (thành lập năm 2008), nghệ nhân đã luôn tâm huyết cùng Trung tâm tích cực quảng bá, giới thiệu những giá trị của Đạo Mẫu thông qua các cuộc Hội thảo khoa học và Liên hoan tín ngưỡng Thờ Mẫu do Trung tâm tổ chức phối hợp với trên 20 tỉnh cả nước.

Với những đóng góp trong suốt hơn 30 thực hành tín ngưỡng, nghệ nhân Đặng Ngọc Anh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các tỉnh thành, Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, đặc biệt, được Chủ tịch nước phong tặng “Nghệ nhân ưu tú” ngày 08/3/2019.

Đây là lần xét tặng thứ hai kể từ lần thứ nhất – năm 2015 của Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời là sự tôn vinh thiết thực, xứng đáng đối với nghệ nhân có cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Trong năm 2015 đã có hơn 600 nghệ nhân tiêu biểu vinh dự được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú...

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN