VĂN HÓA - THỂ THAO

Quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về di tích
Ngày đăng 12/06/2019 | 10:55  | View count: 262

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về công tác quản lý nhà nước về di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn quận năm 2019, ngày 11/6/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy, UBND quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về di tích cho gần 300 người đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ quận, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội quận; các phòng, ban, ngành thuộc quận; đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Cầu Giấy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các phường; các cán bộ chuyên môn liên quan; bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng ban CTMT nơi có di tích; đại diện Ban quản lý di tích các phường, Tiểu ban quản lý các di tích; sư trụ trì, người trông nom tại di tích.

Thạc sỹ - Kiến trúc sư Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa làm báo cáo viên của lớp học

Thạc sỹ - Kiến trúc sư Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo viên của lớp tập huấn đã truyền đạt các kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Việt Nam; giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này trong đó có những văn bản rất quan trọng phục vụ công tác quản lý như Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2010; Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 8/7/2005 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh… Đồng chí Trần Đình Thành cũng nhấn mạnh những nội dung cơ bản cần tập trung thực hiện trong công tác quản lý như: hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích; rà soát, khoang vùng, cắm mốc giới di tích; kiện toàn bộ máy quản lý di tích; xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; công tác tu bổ, tôn tạo di tích…

Đồng chí Nguyễn Minh cường, QUV, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN