VĂN HÓA - THỂ THAO

Quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn công tác quản lý di tích năm 2020
Ngày đăng 22/07/2020 | 17:05  | View count: 352

Ngày 22/7/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về di tích cho gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ quận tới phường; Ban trị sự Giáo hội phật giáo quận; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận nơi có di tích; Ban quản lý di tích phường và Tiểu ban quản lý các di tích. Báo cáo viên là Tiến sỹ Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đi sâu hướng dẫn 03 chuyên đề: công tác quản lý nhà nước đối với di tích; công tác quản lý nhà nước về lễ hội; công tác quản lý, tiếp nhận đồ thờ tự trong di tích.

Tiến sỹ Phạm Thị Lan Anh – Báo cáo viên của lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí báo cáo viên đã tập trung làm rõ về phân cấp quản lý Nhà nước đối với các di tích và lễ hội, các quy định về bảo vệ di tích, di vật và việc tiếp nhận đồ thờ tự vào di tích, trình tự, thủ tục thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích; các biện pháp phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; quy định về tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo tính tôn nghiêm, trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương và nghi lễ tôn giáo, đồng thời đảm bảo tính giáo dục cao… nhằm phát huy được giá trị di sản văn hóa và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng chí báo cáo viên cũng đi sâu giải đáp những thắc mắc của các thành viên tham dự tập huấn trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn quận Cầu Giấy thời gian qua.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN