VĂN HÓA - THỂ THAO

Quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước đối với các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận năm 2020
Ngày đăng 26/11/2020 | 18:37  | View count: 106

Ngày 26/11/2020, quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước đối với các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng giúp các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và đặc biệt là đối với UBND các phường nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thành Tuyên – Phó Trưởng phòng Nếp sống văn hóa và xây dựng gia đình,

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trình bày nội dung buổi tập huấn

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tuyên - Phó Trưởng phòng Nếp sống văn hóa và xây dựng gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí  Nguyễn Minh Cường - Trưởng phòng Văn hóa và thông tin quận cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận, Ủy ban nhân dân các phường và trên 200 đại biểu là các đồng chí trong Ban quản lý các Trung tâm Văn hóa - Thể thao,  Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Minh Cường - Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Cầu Giấy

phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Cường- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận đã phát biểu nhấn mạnh: việc tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới là hết sức cần thiết trong công tác quản lý nhà nước, nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh việc quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận theo đúng quy định của pháp luật.                                        

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Thành Tuyên – báo cáo viên của Hội nghị đã hướng dẫn, trao đổi, thảo luận về  những nội dung trọng tâm trong công tác quản lý và cung cấp một số văn bản hướng dẫn thi hành trong việc quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, đặc biệt là văn bản hướng dẫn số 118/HD-VH&TT ngày 29/7/2019 của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội về việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức hoạt động đối với Nhà Văn hóa, Khu thể thao thôn, Tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trực tiếp trao đổi và được giải đáp thắc mắc về hoạt động quản lý các thiết chế văn hóa – thể thao tại đơn vị mình.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN