VĂN HÓA - THỂ THAO

Các hoạt động trang trí, tuyên truyền trực quan kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và các ngày kỷ niệm lớn của Quân đội và dân tộc
Ngày đăng 10/12/2021 | 17:16  | View count: 162

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 49 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, quận Cầu Giấy đã tổ chức trang trí các cụm panô, các bảng tuyên truyền cố định tại các tuyến phố chính, các trục đường cửa ngõ của quận; trang trí cờ hoa rực rỡ tại trung tâm Quận ủy, HĐND, UBND quận và các phường.

Bên cạnh đó, quận tổ chức trưng bày tranh, ảnh, hiện vật, kỷ vật, ấn phẩm, tạp chí…. có nội dung tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến tại Nhà truyền thống quận.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan diễn ra từ ngày 11/12/2021 đến ngày 25/12/2021, được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tập trung tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi cuối cùng.

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẬN