Y TẾ - DÂN SỐ

Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý nhà thuốc trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 21/10/2018 | 11:52  | View count: 243

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/08/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện “Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”; Công văn số 4407/UBND-KGVX ngày 20/09/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; UBND quận Cầu Giấy đã xây dựng Kế hoạch 216/KH-UBND ngày 15/10/2018 về Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý nhà thuốc trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Đồng chí Nguyễn Đức Viên, Trưởng phòng y tế quận quán triệt tại buổi tập huấn

Ngày 21/10/2018, UBND quận đã phối hợp với Công ty Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho các nhà thuốc trên địa bàn quận. Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Đức Viên, Trưởng phòng y tế quận đã quán triệt về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.

Các nhà thuốc tham dự tại buổi tập huấn

Đại diện của Công ty Viễn thông Quân đội Viettel đã giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm trên máy tính. Đây là phần mềm liên thông với hệ thống dược quốc gia, đảm bảo tính thống nhất và bảo mật theo quy chuẩn quốc gia. Sau khi kết thúc, đã có 201 nhà thuốc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ trong 18 tháng đầu tiên, đạt 57% trên tổng số 352 nhà thuốc trên địa bàn quận. Trong thời gian tiếp theo, đại diện công ty Viettel tiếp tục cử nhân viên tới từng nhà thuốc để kết nối phần mềm và hướng dẫn sử dụng phần mềm hiệu quả. Dự kiến, đến ngày 31/12/2018 sẽ hoàn thành việc kết nối phần mềm cho 100% các nhà thuốc trên địa bàn.

PHÒNG Y TẾ QUẬN