Y TẾ - DÂN SỐ

Quận Cầu Giấy hoàn thành xuất sắc công tác An toàn thực phẩm năm 2018
Ngày đăng 14/11/2018 | 14:30  | View count: 297

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2018, ngày 14/11/2018, UBND quận Cầu Giấy tiếp Đoàn kiểm tra số 3 chấm điểm công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn quận  năm 2018. Trưởng đoàn kiểm tra là đồng chí Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Làm việc với Đoàn kiểm tra, đồng chí Trịnh Thị Dung, phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ ATTP quận, đồng chí Nguyễn Đức Viên - Phó Trưởng ban chỉ đạo ATTP cùng toàn thể lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan, Phó chủ tịch UBND cùng cán bộ phụ trách ATTP 08/08 phường thuộc quận.

Đoàn kiểm tra Thành phố đã thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá công tác ATTP  trên địa bàn quận Cầu Giấy và kiểm tra thực tế tại phường Dịch Vọng Hậu. Ông Nguyễn Đức Viên, thay mặt Ban chỉ đạo ATTP quận báo cáo kết quả công tác ATTP năm 2018 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Trong năm 2018, Ban chỉ đạo ATTP quận đã tham mưu cho UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động ATTP trên địa bàn. Tính đến đâu tháng 11/2018, các chỉ tiêu được Thành phố và UBND quận giao đã cơ bản hoàn thành. Công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo quận, phường phối hợp với các hội, đoàn thể thực hiện thường xuyên và liên tục. Đặc biệt, trong các đợt cao điểm, UBND quận đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quyết liệt, nghiêm túc xử lý các cơ sở vi phạm, đồng thời chỉ đạo UBND phường giám sát hoạt động các cơ sở không đảm bảo ATTP, giám sát việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ sở. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai với nhiều mô hình điểm trên địa bàn quận như: Tuyến phố ATTP có kiểm soát, Thí điểm Đề án trái cây, chương trình Thay đổi hành vi trong ATTP của 27 chi Hội Phụ nữ, Hội thi ATTP, mô hình Nâng cao năng lực quản lý trong bếp ăn tập thể,... Thông qua thực hiện các mô hình, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã triển khai hiệu quả, đồng bộ đến hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và đến từng hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như người tiêu dùng thực phẩm.

Kết thúc buổi kiểm tra, bà Trần Thị Phương Lan, đại diện cho Đoàn kiểm tra đánh giá công tác ATTP quận Cầu Giấy năm 2018 đạt kết quả xuất sắc, tổng số điểm đạt được là 104 điểm, cao nhất thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, đồng chí Lan yêu cầu UBND quận tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác ATTP trong những năm tiếp theo./.

PHÒNG Y TẾ QUẬN