Y TẾ - DÂN SỐ

Quận Cầu Giấy ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 01/04/2019 | 15:08  | View count: 504

Vào 7 giờ 30 phút ngày 01/4/2019, 8/8 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy đã đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với 719 địa bàn và 91.328 hộ dân cư.

Đây là cuộc tổng điều tra quan trọng, là cơ sở để đánh giá kết quả các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương đồng thời là cơ sở hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận tham dự lễ ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường phối hợp chuẩn bị chu đáo từ công tác tuyên truyền đến tổ chức tập huấn triển khai các nội dung phục vụ tổng điều tra. Quận đã đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử quận, hệ thống đài truyền thanh các phường, phát các tờ gấp tuyên truyền về cuộc tổng điều tra để gửi đến từng hộ gia đình trên địa bàn để nhân dân hiểu rõ và chủ động cung cấp thông tin; Tổ chức 08 lớp tập huấn về công tác phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền phường, 11 lớp tập huấn cho các ban chỉ đạo từ quận tới phường và 08 lớp tập huấn về rà soát bảng kê hộ, công tác dẫn đường cho tổ trưởng, tổ phó dân phố các phường; tổ chức tập huấn cho 696 điều tra viên, giám sát viên trên địa bàn.

Đ/c Trịnh Thị Dung, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở quận Cầu Giấy năm 2019 phát biểu giao nhiệm vụ

Cầu Giấy là quận có nhiều người lao động sinh sống và làm việc, trên địa bàn có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng nên quá trình tiếp cận hộ rất khó khăn. Cuộc điều tra lần này áp dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập số liệu, cụ thể là: Người dân kê khai thông tin trên trang điện tử trực tuyến của Tổng điều tra (đối với các hộ đã đăng ký) và điều tra viên phỏng vấn ghi vào phiếu điều tra điện tử hay (hay gọi tắt là CAPI). Đối với điều tra bằng Capi và Webform, khó khăn lớn nhất là việc tuyển chọn đội ngũ điều tra viên. Việc huy động cùng một lúc số lượng lớn điều tra viên và tổ trưởng gặp nhiều khó khăn, do điều tra viên phải đáp ứng những yêu cầu về trình độ, kỹ năng phỏng vấn và mức độ đáp ứng của thiết bị điện tử như điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban chỉ đạo tổng điều tra quận, các phường đã đăng ký 100% địa bàn điều tra bằng công nghệ điện tử (CAPI).

Chiều ngày 01/4/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của thành phố Hà Nội làm việc với Ban Chỉ đạo quận Cầu Giấy về công tác tổ chức Tổng điều tra trên địa bàn quận

Đợt Tổng điều tra dân số diễn ra từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019.

Một số hình ảnh của buổi ra quân tại các phường và hoạt động điều tra tại các hộ dân cư

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN