Y TẾ - DÂN SỐ

Cầu Giấy tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7
Ngày đăng 12/07/2019 | 09:14  | View count: 419

Thực hiện Công văn số 2547/KH-SYT ngày 19/6/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2019, Ban chỉ đạo công tác Dân số  - KHHGĐ quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-BCĐ ngày 01/7/2019 hướng dẫn các phòng, ban, Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ các phường tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2019 với chủ đề "Việt Nam-25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD Cairo, 1994)”.

Ngày Dân số thế giới cũng là dịp để quận Cầu Giấy tuyên truyền trên toàn quận về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình bằng các hoạt động ý nghĩa như: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách dân số; phối hợp với các ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ phường tổ chức các buổi truyền thông thu hút hơn nghìn người dân Cầu Giấy tham dự với nhiều nọi dung như chăm sóc sức khỏe, phòng chống một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục,  chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; Tư vấn và khám sức khỏe nam giới,..

Truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phường Nghĩa Đô

Bên cạnh đó, hệ thống phát thanh, loa di động được sử dụng thường xuyên tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ, các biện pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; tuyên truyền các luật: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình; tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển của giới trẻ; chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020…

Với việc triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, cùng với sự quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2019 tại quận Cầu Giấy đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển đối với sự phát triển nhanh và bền vững của quận Cầu Giấy nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN