Y TẾ - DÂN SỐ

Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 21/05/2020 | 09:13  | View count: 392

Chiều ngày 20/5/2020, Chi bộ Trung tâm y tế quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Hà - UVTV - Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - QUV - Chủ tịch LĐLĐ quận và các đồng chí là thành viên tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 6 của Quận.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận và sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện, sự giúp đỡ tạo mọi điều kiện chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm chuyên khoa, Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể trong quận và sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ y tế nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệmnên Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể: đã chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch các hoạt động y tế hàng năm ngay từ đầu năm. Bố trí, sắp xếp nhân lực đảm bảo cho hoạt động của các bộ phận; Trong công tác phòng chống dịch bệnh: Đã chủ động điều tra, giám sát, xử lý khống chế dịch bệnh; Công tác ATTP được quan tâm và triển khai đồng bộ. Tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đạt chỉ tiêu. Không có tử vong do ngộ độc thực phẩm; Công tác khám chữa bệnh được nâng lên từng bước. Tổ chức tốt mô hình phòng khám bác sỹ gia đình, công tác khám chữa bệnh BHYT, gia đình chính sách,… đã dần thu hút được bệnh nhân đến khám và điều trị tại 02 phòng khám; Hầu hết các hoạt động y tế đều đạt và vượt chỉ tiêu tiến độ đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các phường được triển khai đồng bộ, 100% các phường giữ vững và duy trì với chất lượng cao tiêu chí quốc gia vì y tế theo “tiêu chí quốc gia vì y tế giai đoạn đến 2020”. 4/8 phường triển khai trạm y tế mô hình điểm theo nguyên lý y học gia đình gắn với quản lý sức khỏe toàn dân, quản lý các bệnh không lây nhiễm; Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng được đẩy mạnh có tác dụng tích cực trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Đảm bảo đáp ứng y tế phục vụ các sự kiện của Thành phố và của quận diễn ra trên địa bàn; Luôn coi trọng xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng uỷ, chi bộ và đơn vị. Xây dựng tinh thần quyết tâm phấn đấu, ý thức trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 và Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Thường xuyên quan tâm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị, luôn đảm bảo được sự đoàn kết nội bộ và giữ gìn kỷ cương nề nếp của đơn vị; Làm tốt công tác phát triển Đảng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình theo quy định, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã kết nạp được 11 đảng viên (vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra). Từ năm 2015- 2019, đơn vị luôn đạt thành tích cao. Các cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố, Quận.

Đại hội nhất trí cao với kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và tham gia thảo luận, góp ý sôi nổi vào phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động của Đại hội. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Chi bộ, các đảng viên trong Chi bộ đã nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị của Quận ủy Cầu Giấy khóa V trình Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Việt Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Việt Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận đánh giá cao quá trình chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội của Chi bộ đảm bảo thời gian và ghi nhận kết quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong nhiệm kỳ qua; đồng chí Phó Chủ tịch  cũng yêu cầu Chi bộ trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, quan tâm công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức; nâng cao hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” …

Đồng chí Trần Việt Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận chúc mừng Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Đại hội Chi bộ đã tín nhiệm bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí, đồng chí Đỗ Thị Thu Hà - Giám đốc giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Hải Yến giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; Bầu đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã biểu quyết (100% đại biểu dự đại hội nhất trí) thông qua Nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu là 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Thị Thu Hà - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận,  Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 6