Y TẾ - DÂN SỐ

Tăng cường tập huấn công tác chuyên môn cho CTV Dân số
Ngày đăng 13/05/2022 | 15:54  | View count: 160

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ CTV làm công tác Dân số, đặc biệt là đội ngũ CTV mới tham gia, trong 3 ngày 11,12 và 13/5/2022, Trung tâm Y tế phối hợp với Trung tâm Chính trị quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn chính sách, nghiệp vụ về Dân số - KHHGĐ cho hơn 300 CTV làm công tác Dân số của 8 phường.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế quận khẳng định: ội ngũ cộng tác viên dân số được xem là “cánh tay nối dài”, là những  trợ thủ đắc lực của ngành dân số trong việc triển khai công tác dân số tại cơ sở. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2021 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, khẳng định vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của cộng tác viên dân số trong tình hình mới. Vì vậy, việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cộng tác viên dân số nhằm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà quận Cầu Giấy đề ra năm 2022 và những năm tiếp theo ".

Tại lớp tập huấn, Thạc sỹ Đặng Thị Hải - Giảng viên Tổng cục Dân số, Bộ Y tế đã chuyển tải những chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ hiện nay như: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2025; các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành phố, Quận về công tác Dân số - KHHGĐ; tư vấn kỹ năng vận động đối tượng thực hiện chính sách Dân số & Phát triển; quản lý, thu thập thông tin, số liệu về các chỉ tiêu dân số...

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cộng tác viên công tác Dân số tại 8 phường đã được tiếp cận, trao đổi nhiều thông tin về chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kế hoạch hóa gia đình… cũng như được củng cố thêm những kiến thức, kỹ năng truyền thông, vân động để tự tin hơn trong quá trình công tác tại địa bàn.

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN