AN NINH - QUỐC PHÒNG

Sơ kết 03 năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, chiến sỹ Công an quận
Ngày đăng 17/05/2024 | 15:22  | View count: 51

Sáng ngày 17/5/2024, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị sơ kết về triển khai Nghị quyết “Tăng cường quản lý phòng ngừa cán bộ chiến sĩ sai phạm”của Công an thành phố, đồng thời triển khai sơ kết 03 năm việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng trong Công an nhân dân tới 300 cán bộ chiến sĩ Công an quận.

Toàn cảnh Hội nghị

Nghị quyết “Tăng cường quản lý phòng ngừa cán bộ chiến sĩ sai phạm”của  Công an thành phố Hà Nội là Nghị quyết hết sức quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Đảng ủy Công an thành phố trong xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, có tư tưởng chính trị vững vàng, liêm chính, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Trong thời gian qua, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết về công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng năng lực công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị; gắn trách nhiệm của chỉ huy với sai phạm của đơn vị và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất sai phạm của cán bộ chiến sĩ trong qua trình thực thi công vụ.

Tại Hội nghị, Công an quận triển khai sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Đại tá Thành Kiên Trung - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận khẳng định, hội nghị là thời điểm để nhìn nhận, đánh giá khách quan kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW trong thời gian qua. Đồng thời trao đổi những kinh nghiệm quý, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác. Từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Hội nghị cũng là dịp ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong đợt thi đua học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, Công an quận tổ chức sinh hoạt chuyên đề quán triệt bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm nắm rõ trách nhiệm của lực lượng Công an trong tình hình hiện nay.

CÔNG AN QUẬN