HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết phê chuẩn hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho UBND huyện Ứng Hòa
Ngày đăng 18/12/2018 | 04:07  | View count: 56

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về phê chuẩn hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho UBND huyện Ứng Hòa. Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN