HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 12
Ngày đăng 14/07/2023 | 18:18  | View count: 95

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Công văn 172/HĐND -VP ngày 06/7/2023 của HĐND thành phố Hà Nội về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố và Công văn số 179/HĐND-VP ngày 13/7/2023 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phân công và đăngký lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố (đợt 1), Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu HĐND phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri trên địa bàn quận sau kỳ họp thứ 12, cụ thể:

I. Nội dung, chương trình

1. Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về về kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa XVI.

2. Cử tri phát biểu, trao đổi ý kiến với Đại biểu HĐND thành phố (tập trung vào những vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết theo phân cấp của đại biểu HĐND Thành phố).

3. Đại diện UBND thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan và quận phát biểu, trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

4. Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. Thời gian, địa điểm

08 giờ 30’ ngày 21/7/2022 (thứ sáu) tại Hội trường - Trụ sở HĐND và UBND quận Cầu Giấy (số 36 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa).

III. Thành phần:

- Cấp quận: Đại biểu HĐND quận Cầu Giấy; Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban Đảng, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận.

- Cấp phường: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường; mỗi phường mời đại diện 08 cử tri tham dự.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận, xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY