PHƯỜNG MAI DỊCH

Phường Mai Dịch triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng 10/04/2024 | 17:39  | View count: 30

Sáng ngày 10/4/2024, Đảng ủy phường Mai Dịch đã tổ chức hội nghị chuyên đề tới trên 250 đại biểu là các đ/c trong BCH Đảng bộ phường, các đ/c trong BTV các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức xã hội, Bí thư Chi bộ, cấp ủy chi bộ và đại diện đảng viên các chi bộ về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị, Tiến sỹ Bùi Xuân Việt - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên của Hội nghị đã truyền đạt các nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội hập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Lê Xuân Thứ - QUV, Bí thư Đảng ỷ phường đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy chi bộ khẩn trương tổ chức quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Dân tộc Việt Nam anh hùng; tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng./.

PHƯỜNG MAI DỊCH