THÔNG TIN CÔNG KHAI

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trên địa bàn quận Cầu Giấy tháng 8/2023

Ngày đăng 08/09/2023 | 05:03 PM
Xem nội dung tại đây BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

Công bố công khai danh sách cơ sở thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại lần 6

Ngày đăng 17/07/2023 | 03:49 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ 

Công bố công khai danh sách cơ sở thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại lần 6

Ngày đăng 23/06/2023 | 10:45 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ 

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Ngày đăng 21/06/2023 | 03:03 PM
1. Tên cơ sở: Công ty TNHH VIET SING PEST CONTROL - Địa chỉ: Số 2b, ngõ 68, phố Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố...

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Ngày đăng 21/06/2023 | 03:03 PM
1. Tên cơ sở: Công ty TNHH VIET SING PEST CONTROL - Địa chỉ: Số 2b, ngõ 68, phố Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố...

Công bố công khai danh sách cơ sở thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại lần 5

Ngày đăng 13/06/2023 | 05:26 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Công bố công khai danh sách cơ sở thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại lần 4

Ngày đăng 08/06/2023 | 05:53 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Công bố công khai danh sách cơ sở thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại lần 3

Ngày đăng 30/05/2023 | 04:01 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ 

Công bố công khai danh sách cơ sở thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại lần 2

Ngày đăng 15/05/2023 | 04:53 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Công bố công khai danh sách cơ sở thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:47 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ