Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Công văn số 523/UBND-YT ngày 18/5/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 19/05/2020 | 17:35  | View count: 215

Ngày 18/5/2020, UBND quận Cầu Giấy ban hành Công văn số 523/UBND-YT về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19. Xem nội dung Công văn tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN