PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Lễ ký kết giao ước thi đua khối phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 26/02/2019 | 11:19  | View count: 288

Ngày 26/02/2019, tại phường Dịch Vọng Hậu - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua khối phường thuộc quận cầu Giấy đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua khối phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019. Đến dự và chứng kiến buổi lễ có đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí là trưởng, phó các phòng chuyên môn của UBND quận Cầu Giấy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 8 phường trên địa bàn quận.

Lễ ký kết giữa Chủ tịch UBND 8 phường trong quận nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND quận Cầu Giấy phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019 như kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)…

Nội dung ký kết tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 đã được quận giao, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo; Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành tốt kế hoạch thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; Duy trì phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn thực phẩm; Củng cố tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính cũng như công tác chỉ đạo điều hành.

Tại buổi ký kết, các đơn vị cũng thống nhất đưa ra các mức thang điểm để làm căn cứ và có cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, phân loại thi đua của từng phường trong năm 2019.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU