Y TẾ - DÂN SỐ

Cầu Giấy đẩy mạnh truyền thông chính sách dân số trong tình hình mới
Ngày đăng 20/06/2019 | 11:34  | View count: 44

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt để nâng cao hiệu quả công tác dân số trong giai đoạn chuyển trọng tâm chính sách từ Dân số-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển, các lớp bồi dưỡng về chính sách dân số trong tình hình mới đã được triển khai và thu hút hơn 1.000 người thuộc Ban chỉ đạo công tác dân số quận, phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, cộng tác viên dân số… về tham dự.

Thạc sĩ Nguyễn Đình Lân tuyên truyền về một số chính sách dân số

Các lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 18-19/6/2019 tại Hội trường của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận. Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí báo cáo viên Đặng Thị Hải - Giảng viên Tổng cục Dân số - KHHGĐ; Thạc sĩ Nguyễn Đình Lân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội, Thạc sĩ Lê Thị Hoa - Trưởng phòng Dân số - Trung tâm Y tế Quận Cầu Giấy đã truyền đạt toàn bộ các nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó, nội dung văn bản ghi rõ: Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề về dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số. Việc chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển, Nghị quyết cũng khẳng định chuyển trọng tâm, chứ không phải từ bỏ KHHGĐ mà KHHGĐ được thực hiện theo phương thức mới để tiếp tục phải “Duy trì mức sinh thay thế”.

Thạc sĩ Đặng Thị Hải phổ biến các nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW

Công tác tuyên truyền, vận động về công tác dân số cũng cần phải đổi mới: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con; tập trung vận động sinh ít con ở những vùng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển.

Thạc sĩ Lê Thị Hoa tuyên truyền về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Bên cạnh việc triển khai các nội dung của Nghị quyết, các đồng chí giảng viên cũng phân tích và đánh giá kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua, đồng thời triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ dân số tại cơ sở trong việc hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng là dịp để các vị đại biểu trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách dân số tại địa bàn mình phụ trách.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019, công tác dân số tại quận Cầu Giấy cần tập trung giải quyết một số vấn đề chính, đó là duy trì mức sinh hợp lý; tăng cường tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh; tập trung tuyên truyền các nội dung về dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW; quản lý tốt di biến động dân số và tập trung nâng cao chất lượng dân số toàn diện. Đặc biệt cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dân số từ quận đến cơ sở để triển khai đạt kết quả các hoạt động tuyên truyền và cung ứng dịch vụ về nâng cao chất lượng dân số.

Hệ thống các kiến thức được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ, cộng tác viên DS-KHHGĐ nâng cao năng lực, kỹ năng triển khai và tổ chức các hoạt động về dân số và phát triển tại cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy.

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CẦU GIẤY