THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 03/03/2023 | 11:09 AM  | View count: 1153
Xem nội dung Thông báo tại đây Hướng dẫn nội dung xét tuyển viên chức giáo dục, xem tại đây Sơ đồ phòng...

Thông báo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 28/02/2023 | 09:40 AM  | View count: 186
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách các cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không đảm đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC (Tính đến 24/02/2023)

Ngày đăng 24/02/2023 | 05:00 PM  | View count: 240
Xem nội dung   tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định công nhận phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 09/02/2023 | 09:07 AM  | View count: 74
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP 

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 09/02/2023 | 09:05 AM  | View count: 83
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP