LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý II/2019

Publish date 01/04/2019 | 03:48 PM  | View count: 2613
14.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 01-04 den ngay 06-04-2019 15.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý I/2019

Publish date 02/01/2019 | 09:36 AM  | View count: 2755
01.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 31-12-2018 den ngay 05-01-2019 02.  Lich cong tac cua lanh dao quan ...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý III/2018

Publish date 04/07/2018 | 09:22 AM  | View count: 2247
27.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 02-07 den ngay 07-07-2018 28.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND Quận - Quý II/2018

Publish date 02/04/2018 | 10:08 AM  | View count: 2372
14.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 02-04 den ngay 07-04-2018 15.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND Quận - Quý I/2018

Publish date 13/03/2018 | 05:06 PM  | View count: 920
  01.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 01-01 den ngay 06-01-2018 02.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...