THÔNG TIN ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Quan Hoa - phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

11/06/2018 | 02:31 PM
Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Quan Hoa - phường Quan Hoa, quận Cầu...

Quyết định về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân - phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

11/06/2018 | 02:25 PM
Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND quận Cầu Giấy về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân -...

Quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Họa Mi - phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy

01/06/2018 | 02:20 PM
Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND quận Cầu Giấy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Họa Mi - phường Mai...

Quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Yên Hòa - phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

28/05/2018 | 02:15 PM
Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Yên Hòa - phường Yên...

Quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Chi cục thuế quận Cầu Giấy - phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

28/05/2018 | 02:11 PM
Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Chi cục thuế quận Cầu Giấy - phường Dịch Vọng,...

Quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Dịch Vọng A - phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

24/05/2018 | 02:06 PM
Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của  UBND quận Cầu Giấy về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Dịch Vọng A -...

Quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Mai, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

27/04/2018 | 11:41 AM
Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND quận Cầu Giấy về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Mai, phường Quan...