KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2023
Ngày đăng 13/12/2023 | 16:39  | View count: 82

Ngày 13/12/2023, UBND quận Cầu Giấy phối hợp Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới, Công ty Sông Đà - Kinh Bắc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2023 cho các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban ngành thuộc quận, lãnh đạo và cán bộ phụ trách mảng OCOP tại các phường, Ban Quản lý chợ quận Cầu Giấy, lãnh đạo và nhân viên các Hợp tác xã, đơn vị quản lý kinh doanh khai chợ trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, Thạc sỹ Phan Thị Thu Trang - Giảng viên Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trình bày một số kiến thức cơ bản về chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, các nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm OCOP như: phát triển vùng nguyên liệu, chất lượng, an toàn thực phẩm, chuỗi giá trị, sở hữu trí tuệ, bao bì đóng gói sản phẩm OCOP.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã trao đổi về trọng tâm của Chương trình OCOP nhằm hướng đến khuyến khích, hỗ trợ các đối tượng sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ và vừa khai thác tiềm năng về phát huy vai trò của cộng đồng, giá trị truyền thống để thúc đẩy tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị cho sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó còn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, hình thành các diễn đàn kết nối cung - cầu, nâng cao các giá trị văn hóa của các miền quê Việt Nam. Ngoài ra, Chương trình OCOP còn có ý nghĩa giải quyết nhiều vấn đề quan trọng như: giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, môi trường, phát huy trí tuệ sáng tạo của người dân và hình thành các tổ chức liên kết kinh tế cộng đồng bền vững./.

PHÒNG KINH TẾ