CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 07/06/2018 | 05:26 PM
Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 05/06/2018 | 11:00 AM
Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về việc chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa...

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2018 | 11:08 AM
Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý...

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 03/05/2018 | 10:52 AM
Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa...

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố

Ngày đăng 27/04/2018 | 10:45 AM
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến...

Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em và phổ cập bơi hè 2018

Ngày đăng 01/06/2018 | 03:18 PM
Thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-BVHTTDL ngày 30/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 184/KH-SVHTT ngày 28/5/2018 của Sở Văn hóa...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018

Ngày đăng 24/05/2018 | 05:01 PM
Thực hiện hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại văn bản số 3698/STNMT-CCBVMT ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc tổ chức...

Triển khai thực hiện thanh toán tiền điện qua ngân hàng

Ngày đăng 11/05/2018 | 05:03 PM
Xem nội dung Công văn tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Ngày đăng 17/05/2018 | 05:48 PM
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và...

Kế hoạch phát động Cuộc vận động sáng tác Thơ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước năm 2018, kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Ngày đăng 11/05/2018 | 02:39 PM
Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng,...

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 20/04/2018 | 10:38 AM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 19/04/2018 | 10:33 AM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 20/04/2018 | 10:25 AM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025"

Ngày đăng 19/04/2018 | 10:22 AM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018)

Ngày đăng 18/04/2018 | 12:00 PM
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SVHTT ngày 30/03/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc Tổ chức các hoạt động thông...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 23/03/2018 | 11:08 AM
Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban...