CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2018

Ngày đăng 04/12/2018 | 06:32 PM
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của quận Cầu Giấy năm 2018, Ban Tuyên...

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày đăng 23/11/2018 | 02:15 PM
Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 19-11-2018 của Thành ủy Hà Nội về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực...

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/11/2018 | 10:45 AM
Với mục tiêu tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, những người dễ tổn thương, người...

Công văn số 7423/STC-QLCS ngày 26/10/2018 của Sở Tài chính về việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công

Ngày đăng 26/10/2018 | 09:48 AM
Xem nội dung Công văn tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày đăng 12/03/2018 | 09:37 AM
Luật quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày...

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/10/2018 | 09:26 AM
Quyết định số 21/2018/NĐ-CP ngày 05/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin...

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

Ngày đăng 05/11/2018 | 11:16 AM
Thực hiện Công văn số 1572-CV/BTGTU ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc “Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn...

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 18/10/2018 | 10:48 AM
Thực hiện Kế hoạch số 2494/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo  Hà Nội về việc triển khai, thực hiện các dịch vụ...

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày đăng 19/10/2018 | 02:18 PM
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày đăng 17/08/2018 | 09:38 AM
Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:17 AM
Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. ...

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 16/10/2018 | 05:09 PM
Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các...

Kế hoạch tổ chức Hội thi "An toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể" năm 2018

Ngày đăng 18/09/2018 | 04:34 PM
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 28/09/2018 | 04:27 PM
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Ngày đăng 18/09/2018 | 10:37 AM
Thực hiện Văn bản số 7449/STNMT-CCB ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các hoạt động...