CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Hội thi "An toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể" năm 2018

Ngày đăng 18/09/2018 | 04:34 PM
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 28/09/2018 | 04:27 PM
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Ngày đăng 18/09/2018 | 10:37 AM
Thực hiện Văn bản số 7449/STNMT-CCB ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các hoạt động...

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 16/08/2018 | 05:03 PM
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 31/08/2018 | 05:46 PM
Để tạo cầu nối giúp cho người lao động và sinh viên trên địa bàn được tư vấn, tìm kiếm việc làm; đồng thời giúp cho các...

Kế hoạch tổ chức dạy nghề ngắn hạn năm 2018

Ngày đăng 31/08/2018 | 05:28 PM
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào...

Kế hoạch tăng cường hoạt động đảm bảo An toàn thực phẩm dịp Lễ 2/9 và Tết Trung thu năm 2018

Ngày đăng 21/08/2018 | 02:12 PM
Xem nội dung kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/06/2018 | 11:49 AM
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/06/2018 | 11:44 AM
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 09/06/2018 | 11:41 AM
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh quận Cầu Giấy năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 07/06/2018 | 11:10 AM
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hành động phát triển thương mại điện tử trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 04/06/2018 | 11:07 AM
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 09/05/2018 | 11:05 AM
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 30/05/2018 | 11:01 AM
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Cầu Giấy

Ngày đăng 14/08/2018 | 05:40 PM
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN