CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

V/v thực hiện việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày đăng 30/05/2024 | 04:01 PM  | View count: 21
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 28/05/2024 | 01:24 PM  | View count: 62
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2024-2025

Ngày đăng 28/05/2024 | 01:16 PM  | View count: 91
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 28/05/2024 | 10:47 AM  | View count: 20
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A và triển khai các hoạt động Ngày vi chất dinh dưỡng trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 27/05/2024 | 09:42 AM  | View count: 15
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày đăng 24/05/2024 | 04:43 PM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 24/05/2024 | 01:30 PM  | View count: 8
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN