CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 19/06/2018 | 10:53 PM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận

Ngày đăng 20/06/2018 | 10:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm quận Cầu Giấy

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:43 PM
Xem nội dung Quyết định tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/07/2018 | 10:33 PM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin truyền thông"

Ngày đăng 10/07/2018 | 10:30 PM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai dịch vụ công mức độ 4 cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngày đăng 27/07/2018 | 10:21 PM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 15/03/2018 | 10:13 PM
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)

Ngày đăng 10/08/2018 | 11:30 AM
Căn cứ Kế hoạch số 287/KH-SVHTT ngày 08/8/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các hoạt động trang trí,...

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ngày đăng 13/08/2018 | 10:52 AM
Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 07/8/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 15/03/2018 | 04:15 PM
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm...

Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức môn Đấu kiếm, Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Ngày đăng 25/07/2018 | 03:55 PM
Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 07/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm...

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018 - 2020

Ngày đăng 28/06/2018 | 03:47 PM
Căn cứ K ế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai...

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 28/06/2018 | 03:37 PM
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2018

Ngày đăng 05/04/2018 | 11:37 AM
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính...

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 11:12 AM
Thiết thực chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đồng thời đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu thể thao, tạo ...