CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó mèo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2023

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:25 PM  | View count: 7
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy kỳ 2019-2023

Ngày đăng 10/03/2023 | 01:30 PM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH xây dựng tuyến phố "Trật tự văn minh đô thị năm 2023" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 10/03/2023 | 10:53 AM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chương trình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2023

Ngày đăng 28/02/2023 | 05:06 PM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chương trình công tác Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy năm 2023

Ngày đăng 27/02/2023 | 03:08 PM  | View count: 36
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN