CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024
Ngày đăng 29/03/2024 | 13:25  | View count: 28

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN