CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 04/04/2024 của UBND quận Cầu Giấy về việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập khối giáo dục trực thuộc UBND quận Cầu Giấy đợt 1 năm 2024
Ngày đăng 04/04/2024 | 16:29  | View count: 199

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN