CƠ SỞ KINH DOANH KARAOKE

Danh sách các cơ sở karaoke bị đình chỉ về PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy (tính đến ngày 20/12/2022)

Ngày đăng 20/12/2022 | 05:07 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN