CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2018

13/07/2018 | 06:15 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017

29/06/2018 | 06:05 PM
Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm...