THÔNG BÁO

Tóm tắt Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 26/03/2024 | 11:56  | View count: 1634

Xem nội dung tại đây

Sơ đồ phương án sắp xếp, xem tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN