HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Ngày đăng 22/09/2018 | 12:08  | View count: 1281

Địa chỉ: số 36 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Phương Kiến Quốc

Chủ tịch HĐND quận

0243 833 0600

 1.  

Lương Mậu Hùng

Phó Chủ tịch HĐND quận

0243 833 0719

 1.  

Chu Thị Tuyết Anh

Phó Chủ tịch HĐND quận

0243 833 0477

 

CÁC BAN HĐND QUẬN CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Ban Pháp Chế

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Lê Thị Tú

Trưởng Ban

0243 834 1307

 1.  

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng Ban

0243 839 8866

 1.  

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên

0243 833 6554

 1.  

Trần Trọng Đình

Ủy viên

0243 833 5017

 1.  

Vũ Thị Thủy

Ủy viên

0243 587 4429

 

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Nguyễn Văn Chiến

Trưởng Ban

0243 767 2522

 1.  

Phạm Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng Ban

0243 767 6712

 1.  

Phạm Ngọc Anh

Ủy viên

0243 834 9201

 1.  

Lương Mậu Hùng

Ủy viên

0243 833 0719

 1.  

Nguyễn Đức Tuyên

Ủy viên

0243 221 5539

 

THÀNH VIÊN CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Phường Nghĩa Đô

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tổ trưởng

0243 753 3050

 1.  

Nguyễn Văn Chiến

 

0243 767 2522

 1.  

Đỗ Thị Minh Lam

 

0243 767 5477

 1.  

Đỗ Thị Thu Hà

 

0243 833 5167

 1.  

Trần Xuân Cương

 

0904.998.338

 

2. Phường Nghĩa Tân

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Vũ Thị Thủy

Tổ trưởng

0243 587 4429

 1.  

Nguyễn Minh Hiển

 

0243 833 2891

 1.  

Bế Thị Vân Anh

 

0977.053.616

 1.  

Dương Cao Thanh

 

0913.534.991

 

3. Phường Mai Dịch

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Phạm Vũ Hòa

Tổ trưởng

0243 834 0223

 1.  

Bùi Tuấn Anh

 

0243 767 5352

 1.  

Nguyễn Thị Thanh

 

0243 833 6554

 1.  

Phan Thị Thu Hà

 

0243 833 0476

 1.  

Lê Thị Thu Trang

 

0443 834 8760

 1.  

Vũ Quang Huy

 

0963.571.719

 

4. Phường Dịch Vọng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Lương Mậu Hùng

Tổ trưởng

0243 833 0719

 1.  

Nguyễn Văn Sơn

 

0243 766 3933

 1.  

Phạm Thị Thanh Xuân

 

0243 767 6712

 1.  

Lê Thị Hương

 

0963.221.168

 

5. Phường Dịch Vọng Hậu

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Đào Trung Dũng

Tổ trưởng

0243 754 9266

 1.  

Phạm Văn Triển

 

0243 833 5391

 1.  

Phan Thị Hồng Minh

 

0243 833 0746

 1.  

Nguyễn Mạnh Hùng

 

0243 839 8866

 1.  

Nguyễn Đức Tuyên

 

0243 221 5539

 

6. Phường Quan Hoa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tổ trưởng

0243 767 0397

 1.  

Lê Thị Hồng

 

0904.366.109

 

7. Phường Yên Hòa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Nguyễn Huy Quang

Tổ trưởng

0243 833 3629

 1.  

Lê Thị Tú

 

0243 834 1307

 1.  

Chu Thị Tuyết Anh

 

0243 833 0477

 1.  

Phạm Ngọc Anh

 

0243 834 9201

 1.  

Phùng Văn Thành

 

0972.524.116

 1.  

Dương Văn Thuật

 

0913.186.668

 

8. Phường Trung Hòa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1.  

Phan Thanh Vĩnh

Tổ trưởng

0243 556 5084

 1.  

Phương Kiến Quốc

 

0243 833 0600

 1.  

Trần Việt Hà

 

0243 833 0720

 1.  

Trần Trọng Đình

 

0243 833 5017

 1.  

Nguyễn Thị Vân Khanh

 

0243 795 5763

 1.  

Lê Kim Anh

 

0912.148.947