GIÁO DỤC

Giáo dục Cầu Giấy làm tốt công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2020 - 2021

Công tác tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp tại Hà Nội vừa kết thúc và đạt được hiệu quả cao, nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.
Xem tất cả

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI