THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Quy định về những vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

Ngày đăng 14/06/2019 | 03:54 PM  | View count: 40
Hiện nay, tình trạng lợi dụng dịch vụ bưu chính, trong đó có hoạt động chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng cấm có những diễn biến...

Tôm càng đỏ nguy hại

Ngày đăng 05/06/2019 | 11:00 AM  | View count: 108
Hiện nay, t ôm càng đỏ đang rộ ở Việt Nam . Đây loài sinh vật ngoại lai xâm hại, rất nguy hiểm cho môi trường và sản...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (5/6/1889 - 5/6/2019)

Ngày đăng 30/05/2019 | 05:29 PM  | View count: 119
Xem nội dung tuyên truyền tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Công văn số 227-CV/BTGQU ngày 27/5/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quận.

Ngày đăng 27/05/2019 | 04:30 PM  | View count: 107
Xem nội dung tại đây. BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 27/05/2019 | 04:16 PM  | View count: 163
1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Quận 5...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 11:05 AM  | View count: 63
(Nội dung kèm theo) BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2019

Ngày đăng 03/05/2019 | 01:00 PM  | View count: 321
1. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

Ngày đăng 26/04/2019 | 03:00 PM  | View count: 478
Xem nội dung tuyên truyền tại đây. BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY