THÔNG BÁO

Hướng dẫn nội dung xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/03/2021 | 02:52 PM  | View count: 593
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc phát động và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Ngày đăng 24/03/2021 | 12:05 PM  | View count: 46
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 36-CV/BTGQU ngày 15/3/2021 của Ban Tuyên giáo về việc tuyên truyền hướng ứng Giải Báo chí do Thành ủy tổ chức

Ngày đăng 17/03/2021 | 09:41 AM  | View count: 87
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 12/03/2021 | 11:10 AM  | View count: 88
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN