THÔNG BÁO

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2021

Ngày đăng 04/01/2022 | 11:01 AM  | View count: 31
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2021

Ngày đăng 31/12/2021 | 03:59 PM  | View count: 26
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao năm 2021

Ngày đăng 27/12/2021 | 02:33 PM  | View count: 60
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 01/12/2021 | 06:47 PM  | View count: 103
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, để phù hợp với tình...

Thông báo nội dung, thời gian chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ ba, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 01/12/2021 | 05:07 PM  | View count: 74
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ hai

Ngày đăng 16/11/2021 | 06:22 PM  | View count: 99
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 325/HĐND - VP ngày 02/11/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 2

Ngày đăng 16/11/2021 | 03:17 PM  | View count: 86
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 78/ĐĐBQH-VP ngày 10/11/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành...