THÔNG BÁO

Về việc thực hiện Văn bản số 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/09/2021 | 05:07 PM  | View count: 49
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trên địa bàn quận Cầu Giấy (tính đến hết 31/8/2021)

Ngày đăng 08/09/2021 | 04:00 PM  | View count: 39
Xem nội dung tại đây BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

Triển khai thực hiện Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Ngày đăng 08/09/2021 | 03:03 PM  | View count: 74
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Các công trình vi phạm về PCCC&CNCH trên địa bàn quận

Ngày đăng 07/09/2021 | 01:15 PM  | View count: 27
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 30/08/2021 | 04:33 PM  | View count: 87
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức đặt hàng trực tuyến đến người tiêu dùng trên địa bàn

Ngày đăng 30/08/2021 | 03:06 PM  | View count: 117
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 22/08/2021 | 11:10 PM  | View count: 95
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT từ 01 tháng trên địa bàn quận Cầu Giấy tháng 7/2021

Ngày đăng 13/08/2021 | 03:57 PM  | View count: 102
Xem nội dung chi tiết tại đây. 1. Công văn số 538/BHXH-Q; 2. Danh sách nợ động BHXH, BHYT tháng 7/2021 BẢO HIỄM...

Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt 6 năm 2021

Ngày đăng 10/08/2021 | 03:19 PM  | View count: 161
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN