THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Một số nội dung mới, cơ bản của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Ngày đăng 15/05/2020 | 03:59 PM  | View count: 378
Sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò của mình và đạt được nhiều kết quả rất...

Vận hành Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc thẩm quyền cấp Quận/Huyện trong lĩnh vực văn hóa cơ sở

Ngày đăng 12/05/2020 | 11:10 AM  | View count: 68
Ngày 29/11/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6877/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành...

Nét đẹp trong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp theo gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”

Ngày đăng 11/05/2020 | 03:37 PM  | View count: 497
Ngay từ những năm đầu của Chính quyền nhân dân, dân chủ cộng hòa, trong điều kiện khi cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 11/05/2020 | 03:23 PM  | View count: 293
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY 

Triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 08/05/2020 | 05:12 PM  | View count: 380
Thực hiện Nghi quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/ 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Ngày đăng 29/04/2020 | 05:43 PM  | View count: 319
Dịp nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2020 kéo dài 04 ngày. Sẽ có nhiều gia...

Đảm bảo An toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020

Ngày đăng 29/04/2020 | 03:11 PM  | View count: 199
Để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2020, ngày 23/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký...

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày đăng 27/04/2020 | 02:53 PM  | View count: 380
Xem nội dung Công văn của Bộ Công thương, Sở Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện...

Tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến của Thành phố từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 24/04/2020 | 02:15 PM  | View count: 327
Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp qua môi trường điện tử,...