CÔNG TÁC ĐẢNG

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)

Ngày đăng 18/01/2022 | 02:26 PM  | View count: 25
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Cầu Giấy năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022

Ngày đăng 12/01/2022 | 09:40 AM  | View count: 46
Năm 2021, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của quận Cầu Giấy đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cấp...

Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2022

Ngày đăng 11/01/2022 | 02:31 PM  | View count: 34
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

Ngày đăng 07/01/2022 | 03:27 PM  | View count: 97
Sáng ngày 07-01, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận và thông qua các...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của quận Cầu Giấy

Ngày đăng 28/12/2021 | 06:35 PM  | View count: 89
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hướng dẫn số 43-HD/BTGQU ngày 24/12/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022

Ngày đăng 28/12/2021 | 03:19 PM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY