CÔNG TÁC ĐẢNG

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

Ngày đăng 28/08/2021 | 02:14 PM  | View count: 108
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K.7A - 21

Ngày đăng 27/08/2021 | 04:18 PM  | View count: 87
Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí...

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 25/08/2021 | 03:49 PM  | View count: 92
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Quy định thi hành điều lệ Đảng của BCH Trung ương Đảng

Ngày đăng 20/08/2021 | 05:58 PM  | View count: 46
Xem nội dung chi tiết tại đây. BAN TUYÊN GIÁO

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Ngày đăng 20/08/2021 | 08:47 AM  | View count: 49
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)

Ngày đăng 07/08/2021 | 06:03 PM  | View count: 34
Nội dung: Hướng dẫn tuyên truyền số 32-HD/BTG BAN TUYÊN GIÁO