THÔNG BÁO

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 01/12/2021 | 18:47  | View count: 202

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất điều chỉnh thời gian, chương trình tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - Kỳ họp thứ ba, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, nội dung kỳ họp vẫn giữ nguyên; Thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND quận dự kiến diễn ra trong ngày 20/12/2021; Địa điểm họp trực tuyến tại Hội trường Quận ủy, HĐND - UBND quận và UBND các phường./.

Xem nội dung tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY